מגלים את עתלית במיזם ישראל נגלית לעין :

ישראל נגלית לעין  הוא מיזם קהילתי לתיעוד, לגיבוי ולהצלה של תמונות המדינה, הארץ ותושביה. מטרותיו – לחזק את השותפות של תושבים מכל שדרות הציבור בסיפור המורשת הישראלי לדורותיו, על ידי שיתופם כמתעדים או מתועדים במפעל לתיעוד חזותי ושימור של תמונות מאלבומים פרטיים.

לרגל חגיגות ה110 לעתלית זכתה המושבה להיכלל בפרויקט אשר נערך על ידי ידי בן צבי ופרויקט מורשת של משרד ראש הממשלה.

במפגש, שהיה הראשון מבין ארבעה, ניתנה הרצאה על ידי דר' נירית כליפה מנהלת הפרויקט על מהות הפרויקט ועל האופן בו הוא נעשה בתל אביב ובארבע עיירות פיתוח בשנתיים האחרונות, והגב'  עדנה עסיס הרצתה על ערכם הרב והמשמעויות ההיסטורית של תמונות כאוצרות זכרון.

למפגש הגיעו מס רב של אנשים חלקם הגדול מותיקי עתלית, ואף נמצאו מתנדבים ששמחו להצטרף לפרויקט.