ניהול פרוייקטים

ניהול הפרוייקט כולל תיאום תכנון, הכנת מכרזים, ניהול תקציב ולוחות זמנים.

צפייה בפרוייקטים

תכנון אדריכלי

תכנון אדריכלי משלב הרעיון ועד להפעלת המבנה, כולל רישוי, תכנון מפורט, הכנת מכרזים ופיקוח עליון על הביצוע.
צפייה בפרוייקטים

פרוגרמות ותוכניות אב

הכנת תוכנית אב לשימור מבנים ומתחמים, גיבוש פרוגרמות, בחינת חלופות תכנוניות הנדסיות בזיקה לממשק תוכן שונים.

צפייה בפרוייקטים

בין לקוחותינו