סקרים ונספחי שימור

Permalink

סקר שימור לתוכנית המתאר של כפר ביאליק

סקר שימור לתוכנית המתאר של כפר ביאליק

שם הפרויקט סקר שימור לתוכנית המתאר של כפר ביאליק מיקום כפר ביאליק המזמין המועצה האזורית זבולון מהות העבודה כפר ביאליק  נוסד בשנת 1934 על ידי עולים מגרמניה עם התחלת העלייה החמישית. במסגרת תוכנית המתאר לכפר ביאליק הכנו סקר שימור אשר ממפה מבנים ומתחמים לשימור במרחב התכנית ומכיל רשימת שימור, כרטסי אתר והמלצות להטמעה בתכנית המתאר. […]