‎תיאור פרוייקט

שם הפרויקט תכנית יישום השימור והפיתוח בצפת העתיקה
מיקום צפת
המזמין משרד ראש הממשלה
שותפים נוספים ליוזמה  עיריית צפת, רשות העתיקות והחברה הממשלתית לתיירות
מהות הפרויקט  הכנת מסמך המלצה להחלטת ממשלה בנושא שימור ופיתוח העיר העתיקה של צפת
מהות העבודה כתיבת המסמך ועריכתו על בסיס עבודת ועדת ההיגוי הבינמשרדית
סטטוס הפרויקט המסמך הופץ למשרדי הממשלה ולרשויות הרלוונטיות לקראת הדיון בממשלה