‎תיאור פרוייקט

שם הפרויקט

חצר כנרת

מיקום חצר כנרת
המזמין המועצה לשימור אתרי מורשת
שותפים נוספים ליוזמה אגף מורשת במשרד ראש הממשלה
מהות הפרויקט  שדרוג אתר חוות כנרת
מהות העבודה כתיבת פרוגרמה תכנית ואדריכלית לפרויקט בשיתוף עם משרד "פשוט – נותנים משמעות למקום"
סטטוס הפרויקט  בשלבי מימוש