‎תיאור פרוייקט

שם הפרויקט

מוזאון ההתיישבות ביפעת

מיקום קיבוץ יפעת
המזמין מוזאון ההתיישבות ביפעת
שותפים נוספים ליוזמה אגף מורשת במשרד ראש הממשלה וחמ"ת
מהות הפרויקט  מוזיאון העמק ביפעת קיים כחמישים שנה ובו מוצג סיפור ההתיישבות בעמק וניתנת
הצצה למגוון צורות ההתיישבות החקלאית הייחודית לא"י.
מהות העבודה לצורך שידרוג המוזיאון והתאמתו לצרכים הנוכחיים, הוכנה תכנית אב רב שלבית,
הכולל תוספות תכנים ומבנים, בשיתוף עם אדר' רזיה גלבוע
סטטוס הפרויקט  התכנית בשלבי יישום מתקדמים