‎תיאור פרוייקט

שם הפרויקט

מחנה המעפילים בעתלית

מיקום עתלית
המזמין המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
שותפים נוספים ליוזמה אגף מורשת במשרד ראש הממשלה
מהות הפרויקט הכנת תיק תיעוד למחנה המעפילים אשר הוקם ע"י הבריטים בשנת 1939 ושימש כמחנה מעצר זלמעפילים בלתי לגליים. המקום הפך עם קום המדינה למעברת עולים.  העבודה כללה הכנת תיק תיעוד למחנה המעפילים ותעוד מפורט לצורך שחזור של מבני המטבחים במרכז המחנה.
מהות העבודה הכנת תיק תיעוד מפורט על פי הנחיות משרד הפנים
ותכנון אדריכלי לשיחזור מבנה המטבח
סטטוס  הפרויקט  תיק התעוד הושלמו, בימים אלו אנו שותפות לועדת היגוי השוקדת על תוכנית לשחזור חלקי ושימור הזכרון במחנה