‎תיאור פרוייקט

שם הפרויקט

משכן אהוד מנור לזמר העברי בנימינה

מיקום בנימינה
המזמין המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
שותפים נוספים ליוזמה  המועצה המקומית בנימינה ומשפחת מנור
מהות הפרויקט

גבעת הפועל הוקמה כחוות הכשרה לקיבוצים ויישובים בשנת 1929 ונתנה מענה לפועלים אשר עבדו במשקי החקלאים בבנימינה.
קיבוצים רבים כגון גן שמואל, עין שמר, כפר בלום ובארי החלו את דרכם במקום. משפחתו של אהוד מנור התגוררה מספר שנים במתחם והקימה את ביתה בצמוד לו.
לימים, המתחם שימש כבית הספר התיכון העיוני לתלמידי ישובי האזור. הכוונה היא להפוך אתבתי גבעת הפועל למשכן אהוד מנור לזמר העברי בבנימינה,
אשר יכלול את הנצחת אהוד מנור האיש והיצירה, הקמת ספריה המתעדת את הזמר העברי לדורותיו וקונסבטוריון מקומי.
בתמונה ניתן לראות את עצי הדקל וושינגטוניה כשנשתלו ע"י אנשי הקיבוץ האנגלובלטי (לימים כפר בלום), עצי הדקל אשר
צמחו לגובה רב הפכו לסמל של המקום.

מהות העבודה כתיבת פרוגרמה למתחם, הכנת תיק תיעוד מפורט על פי הנחיות משרד הפנים,
תכנון אדריכלי ותאום תכנון
היקף הפרויקט  כעשרים מליון ש"ח