‎תיאור פרוייקט

שם הפרויקט המוזאון הפתוח ברחוב הבילויים בגדרה
מיקום גדרה
המזמין החברה הממשלתית לתיירות
שותפים נוספים ליוזמה  המועצה המקומית גדרה, המועצה לשימור אתרים ואגף מורשת במשרד ראש הממשלה
מהות הפרויקט תוכנית אב לשימור הגלעין ההיסטורי של גדרה, המרכזת עבודות קודמות וסקרים שנעשו בעבר.
התוכנית מגדירה את עיקרי הפרוגרמה למתחם ונותנת ביטוי למורשת הביל"ויים בייסוד גדרה
ולגלי העליות לאורך הדורות. בנוסף מגדירה התוכנית פרויקטים אופרטיביים לביצוע לשם יישום
התוכנית מתחומי התשתיות והפיתוח, שדרוג המרחב הציבורי ופיתוח מוקדים ציבוריים במוזאון פתוח.
מהות העבודה הכנת תוכנית אב על בסיס עבודת ועדת ההיגוי ועבדות קודמות שנעשו
סטטוס הפרויקט המסמך אושר ובימים אלו מתחילים בביצוע שלב א' של תהוכנית