‎תיאור פרוייקט

שם הפרויקט התוכנית הלאומית לפיתוח המרחב הכפרי- יעוץ לפרק המורשת והשימור
המזמין אגף תכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
מהות הפרויקט מסמך מדיניות התכנון של משרד החקלאות למרחב הכפרי
מהות העבודה יעוץ לתחום מורשת הכפר והמרחב הכפרי הכנת חלק ממסמכי המדיניות הנוגעים לחקלאות,
לישוב הכפרי ולמרחב הכפרי
סטטוס הפרויקט המסמך לפני פרסום