‎תיאור פרוייקט

שם הפרויקט

נספח שימור לתוכנית המתאר של ראש העין

עורכי התוכנית נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים
המזמין מנהל תכנון באמצעות עיריית ראש העין
מהות הפרויקט  ייעוץ לתוכנית וכתיבת פרק השימור וארכאולוגיה
מהות העבודה  סקירת העיר על רובדיה ההיסטורים, אפיון נרטיביים מרכזיים ואיתור מבנים ומתחמים אשר יש להם ערכים לשימור, כחלק מהמסמך נסקרו האתרים הארכאולוגיים שבתחום התוכנית.
שיתופי פעולה הכנת רשימת המבנים והמתחמים לשימור נעשתה בתאום עם ועדת השימור של ראש העין והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
סטטוס התכנית  הוכן דוח שלב א' מצב קיים,  בהתאמה לאבני הדרך של מנהל תכנון