‎תיאור פרוייקט

שם הפרויקט

נספח שימור לתוכנית המתאר של ריינה

מיקום ריינה
המזמין מנהל תכנון באמצעות מועצה מקומית ריינה
עורכי התוכנית א.ג.איזן אדריכלים ובוני ערים
מהות הפרויקט  ייעוץ לתוכנית וכתיבת פרק השימור וארכאולוגיה
מהות העבודה בכפר ריינה ובסביבתו ישנן עדויות לקיומו של ישוב לאורך למעלה משלושת אלפים שנה. המסמך שהוכן כולל בחינת הרבדים ההיסטוריים תרבותיים והרוחניים של היישוב, ומציאת "רוח המקום".  הכפר, ניצב על ציר דתי חשוב שבו לפי האמונה הלך ישו מנצרת וכפר כנא עבר מספר רעידות אדמה משמעותיות, האחרונה בשנת 1927 אשר החריבה אותו כמעט לחלוטין. הנספח כולל איתור נרטביים מרכזיים והכנת רשימת שימור וארכאולוגיה לתחום הקו הכחול של התוכנית
סטטוס התכנית  הוכן דוח שלב א' מצב קיים,  בהתאמה לאבני הדרך של מנהל תכנון