‎תיאור פרוייקט

שם הפרויקט

נספח שימור לתוכנית המתאר של עתלית

מיקום עתלית
המזמין  אדריכל קלאודיו מילול, עורך תכנית המתאר
שותפים נוספים ליוזמה  המועצה לשימור אתרי מורשת וד"ר אהוד גלילי
מהות הפרויקט  הכנת נספח שימור לתכנית המתאר של עתלית
מהות העבודה הכנת רשימות של מבנים לשימור ואתרים ארכיאולוגים וכרטיס אתר בתחום התכנון
נסקרו כמאה מבנים ואתרים אשר סווגו לשישה מתחמים
סטטוס התכנית  הסקר הושלם התכנית טרם הושלמה