‎תיאור פרוייקט

שם הפרויקט

תוכנית אב לשימור למועצה האזורית חוף הכרמל

מיקום מועצה אזורית חוף הכרמל
המזמין  משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמועצה האזורית חוף הכרמל
מהות העבודה במועצה האזורית חוף הכרמל 22 ישובים, בצורות התיישבות שונות, אשר הוקמו בתקופות שונות ועל ידי קבוצות
התיישבות שונות. לכל יישוב ישנו "רוח מקום" משלו, נרטיביים המאפיינים אותו וישנה חשיבות בשמירה
עליהם על מנת לשמור הצביון המיוחד לכל אחד מהישובים. התוכנית כוללת סקר הממפה מבנים לשימור
במרחב המועצה האזורית, כולל רשימת שימור, כרטסי אתר וכתיבת המלצות לשימור לכל אחד מהישובים
סטטוס  התוכנית בשלבי ביצוע